پرسنل تتراد

امین رادین مهر

امین رادین مهر

مدیر عامل

کارشناس مهندسی عمران

کارشناس ارشد مهندسی عمران - سازه

amin.radinmehr [AT] tetradco.com

ریحانه رضائی

ریحانه رضائی

طراح

کارشناس معماری

raha.rezaei [AT] tetradco.com

امین کاظمی

امین کاظمی

طراح

کارشناس الکترونیک

amin.kazemi [AT] tetradco.com

قدرت الله شکری زاده

قدرت الله شکری زاده

سرپرست کارگاه

کارشناس مهندسی عمران

ghodratollah.shokrizade [AT] tetradco.com

فرید پرهیز

فرید پرهیز

سرپرست کارگاه

کارشناس معماری

farid.parhiz [AT] tetradco.com

مصطفی هوشیاری

مصطفی هوشیاری

سرپرست کارگاه

کارشناس مهندسی عمران

mostafa.hooshiari [AT] tetradco.com

فرناز کیانی فرد

فرناز کیانی فرد

حسابدار

کارشناس زبان و ادبیات انگلیسی

farnaz.kiyanifard [AT] tetradco.com

مهسا رادین مهر

مهسا رادین مهر

کارشناس آی تی و شبکه

کارشناس علوم کامپیوتر

کارشناس ارشد علوم کامپیوتر - سیستم‌های هوشمند

mahsa.radinmehr [AT] tetradco.com