پرسنل تتراد

امین رادین مهر

امین رادین مهر

مدیر عامل

کارشناس مهندسی عمران

کارشناس ارشد مهندسی عمران - سازه

amin.radinmehr [AT] tetradco.com

ریحانه رضائی

ریحانه رضائی

طراح

کارشناس معماری

raha.rezaei [AT] tetradco.com

مهدی عشاقی

مهدی عشاقی

سرپرست کارگاه

کارشناس ارشد معماری

mehdi.oshaghi [AT] tetradco.com

مصطفی تابع بردبار

مصطفی تابع بردبار

طراح

کارشناس معماری

mostafa.tabebordbar [AT] tetradco.com

لیلا فخرزاد

لیلا فخرزاد

مسئول کنترل پروژه

کارشناس ارشد MBA

leila.fakhrzad [AT] tetradco.com

مهسا رفیعی

مهسا رفیعی

سرپرست کارگاه

کارشناس ارشد معماری

mahsa.rafei [AT] tetradco.com

مریم کرمی

مریم کرمی

سرپرست کارگاه

کارشناس ارشد معماری

maryam.karami [AT] tetradco.com

فرناز کیانی فرد

فرناز کیانی فرد

حسابدار

کارشناس زبان و ادبیات انگلیسی

farnaz.kiyanifard [AT] tetradco.com

مهسا رادین مهر

مهسا رادین مهر

کارشناس آی تی و شبکه

کارشناس علوم کامپیوتر

کارشناس ارشد علوم کامپیوتر - سیستم‌های هوشمند

mahsa.radinmehr [AT] tetradco.com