پرسنل تتراد

امین رادین مهر

امین رادین مهر

مدیر عامل

کارشناس مهندسی عمران

کارشناس ارشد مهندسی عمران - سازه

amin.radinmehr [AT] tetradco.com

پریچهر پوربهرام

پریچهر پوربهرام

طراح/معمار

کارشناس ارشد معماری

parichehr.pourbahram [AT] tetradco.com

مهدی عشاقی

مهدی عشاقی

طراح/معمار

کارشناس ارشد معماری

mehdi.oshaghi [AT] tetradco.com

مصطفی تابع بردبار

مصطفی تابع بردبار

طراح/معمار

کارشناس معماری

mostafa.tabebordbar [AT] tetradco.com

لیلا فخرزاد

لیلا فخرزاد

کارشناس کنترل پروژه

کارشناس ارشد MBA

leila.fakhrzad [AT] tetradco.com

مرجان کورش فرد

مرجان کورش فرد

طراح/معمار

کارشناس ارشد معماری

marjan.kooroshfard [AT] tetradco.com

مریم کرمی

مریم کرمی

طراح/معمار

کارشناس ارشد معماری

maryam.karami [AT] tetradco.com

الهام سرایی

الهام سرایی

حسابدار

کارشناس مدیریت بازرگانی

elham.saraei [AT] tetradco.com

مهسا رادین مهر

مهسا رادین مهر

کارشناس آی تی و شبکه

کارشناس علوم کامپیوتر

کارشناس ارشد علوم کامپیوتر - سیستم‌های هوشمند

mahsa.radinmehr [AT] tetradco.com